Dni adaptacyjne w naszym przedszkolu

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dni adaptacyjne w naszym przedszkolu
Oceń
{

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3-latka. Jak co roku w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Lublińcu odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzi – com zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku dni te odbyły się 28 i 29 sierpnia. Uczestniczyli w nich rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja i kadra nauczycielska oraz personel pomocniczy. Frekwen-cja obecności wyniosła 82%.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3-latka. Jak co roku w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Lublińcu odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzi – com zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku dni te odbyły się 28 i 29 sierpnia. Uczestniczyli w nich rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja i kadra nauczycielska oraz personel pomocniczy. Frekwen-cja obecności wyniosła 82%.


PRZEBIEG I SPOTKANIA ADAPTACYJNEGO:

1. Przywitanie dzieci i rodziców przez nauczycielki poprzez podanie ręki.
2. Przyklejenie serduszek – wizytówek z imieniem dziecka.
3. Zabawy dowolne dzieci zabawkami przedszkolnymi.
4. Powitanie przez dyrekcję zgromadzonych gości – przedstawienie kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego, zapoznanie z salami i pomiesz-czeniami przedszkola, przekazanie podstawowych informacji na temat pracy przedszkola.
5. Zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem – zabawy integrujące z dziećmi.
6. Zabawy ruchowe dzieci, rodziców i nauczycielek.
7. Wspólny poczęstunek w jadalnii przedszkola.
8. Zabawy dowolne dzieci.
9. Wręczenie rodzicom artykułu poruszającego temat pierwszych dni w przedszkolu. (treść poniżej)
10. Pożegnanie się z dziećmi i rodzicami oraz zaproszenie na następny dzień adaptacyjny i wręczenie drobnego upominku dla dziecka.

PRZEBIEG II SPOTKANIA ADAPTACYJNEGO:


1. Przywitanie dzieci i rodziców przez podanie ręki.
2. Aktywny udział dzieci w opowieści ruchowej z wykorzystaniem gazet -„ Deszczowa pogoda”.
3. Kolorowanie sylwety parasola – samodzielna praca dzieci.
4. Utrwalanie poznanych zabaw ruchowych i ze śpiewem.
5. Wspólne zabawy z chustą animacyjną.
6. Wspólny poczęstunek w jadalnii przedszkola.
7. Zabawy dowolne dzieci.
8. Rozmowy z rodzicami dotyczące istotnych informacji na temat dziecka.
9. Pożegnanie się z dziećmi i rodzicami oraz wręczenie drobnego upominku dla dziecka.

Artykuł dla rodziców „Pierwsze dni w przedszkolu”

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian dla dzieci i rodziców. Proponujemy kilka bardzo prostych, lecz istotnych rad dla ro- dziców, którzy niejednokrotnie motywowani miłością i rozstaniem, utrudniają swoim postępowaniem spokojniejsze zaakceptowanie przez dziecko nowej w ich życiu, bardzo stresującej sytuacji.

Zakładając, iż decyzja o oddaniu dziecka do przedszkola jest przemyślana i umotywowana, musimy założyć i być przekonani, iż nikt nie będzie chciał go skrzywdzić, a dziecko będzie miało doskonałe możliwości dalszego rozwoju. Szybciej i w lepszych warunkach rozwinie ono bowiem: samodzielność, spraw- ność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, poznawanie oto- czenia, kształtowanie systemu wartości. Dzięki doświadczeniom zdobywanym  w grupie szybsza i skuteczniejsza będzie edukacja społeczna. Dobrze przygotu- je się do następnego etapu życia jakim będzie szkoła. Zatem mając takie umo- tywowanie i przekonanie myslimy o dziecku i o tym jak mu pomóc w trudnych chwilach, a nie o sobie i swoich emocjach.

Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślić dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że doskonale da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch, podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany, zarówno co do pozytywów pobytu w przedszkolu jak i co do poczucia własnej wartości.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi