mgr Renata Sarnacka / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Renata Sarnacka

DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA
Imię i nazwisko: Renata Sarnacka
Wykształcenie: wyższe magisterskie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność: oligofrenopedagogika, studia licencjackie – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Geysztora w Pułtusku – specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia podyplomowe – Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie – specjalność: nowoczesne metody fizjoterapii dzieci i młodzieży.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
Staż pracy: 8 lat.
Miejsce pracy: Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Domu Pomocy społecznej dla Dzieci w Niegowie.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006r.

PLAN DZIAŁANIA
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Zakres działania:
- zadnia wynikające z organizacji stażu,
- zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela,
- zadania dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze,
- zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi