Jesteśmy wartościowymi ludźmi - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Jesteśmy wartościowymi ludźmi - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
2.0
3 oceny
Oceń
{

Jesteśmy wartościowymi ludźmi.

CELE:

 • Uświadomienie dzieciom istnienia w świecie różnych wartości
 • Umiejętność poszukiwania i siebie i kolegów mocnych stron
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości a także szanowania wartości innych
 • Kształtowanie umiejętności mówienia dobrze o innych dzieciach z grupy rówieśniczej
 • Wzbudzanie w dzieciach poczucia własnej wartości (samoocena, wygląd zewnętrzny, zdolności, umiejętności)


METODY:

 • pogadanka
 • praktyczne działanie
 • aktywizujące


FORMY:

 • w parach
 • w zespołach
 • grupowo
 • indywidualnie


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • arkusz dużego papieru, kartki, kredki, mazaki, wąskie paski papieru w żółtym kolorze z napisanymi cechami charakteru (negatywnymi i pozytywnymi), napisane na kartkach imiona dzieci


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Serdeczne powitania”- siadamy w kręgu, witamy się przez podanie rąk w całkowitym milczeniu (od strony lewej do prawej).Zabawę  powtarzamy (tym razem od strony prawej do lewej), ale do uścisku ręki dodajemy jedno miłe słowo zaczynające się na taka literę, jaką zaczyna się imię osoby z którą się witamy. (Jeśli pierwsza litera imienia sprawia kłopot w dobraniu odpowiedniego miłego słowa, sięgamy do drugiej, nawet trzeciej i czwartej literki). Zabawę wykonujemy w skupieniu, tak by wszyscy mogli usłyszeć jakimi miłymi słowami obdarowujemy się nawzajem.

2. „Kwiatek dobroci”- dzieci tworzą grupy. Każda grupa dostaje arkusz papieru. Zadaniem dzieci jest narysować kwiatek o tylu płatkach ile dzieci jest w grupie. Proszę o to, by każdy płatek był inny, bo przecież każde dziecko jest tez inne. Każde dziecko w płatku wpisuje swoje imię. Następnie zadaniem dzieci jest powiedzenie jak najwięcej miłych słów o członkach swojej grupy. Za każde słowo dzieci dorysowują mały kwiatuszek, obok dużego. Zabawę podsumowujemy krótką rozmowa: Czy trudno było mówić coś miłego o drugiej osobie? Co wam sprawiało przyjemność?

3. „Podajmy sobie ręce” – zabawa ruchowa z piosenką.

4. „Wywiad z kolegą”- dzieci dobierają się w pary. Ich zadaniem jest zebranie takich informacji o sobie nawzajem, aby w jak najlepszym świetle zaprezentować partnera kolegom. Zabawę kończymy krótką rozmową: Jak się czuli, gdy przedstawiali kolegów?  Co odczuwali, gdy ktoś mówił o nich? Czego nowego dowiedzieli się o sobie, o kolegach?

5. Zabawy z chustą animacyjną.

6. „Słońce wartości naszej grupy”- zadaniem dzieci jest wybranie promyków z dobrymi cechami charakteru dzieci z naszej grupy i przyklejenie ich do żółtego koła. Komentuję wybory dzieci, zwracając uwagę, że cechy takie jak uczciwość, prawdomówność, troskliwość (...)pomagają nam w kontaktach z innymi, a często tez pomagają w wykonywaniu różnorodnych zadań.

7. „Galeria portretów”- zadaniem dzieci jest narysować portret  najbardziej wartościowego kolegi lub koleżanki z grupy. Przyporządkowywanie portretów do imion dzieci oraz uzasadnianie dokonanego wyboru. Rozmowa Jak się czuje osoba najbardziej dowartościowana przez rówieśników?

8. „Iskierka radości”- zakończenie zajęć.

9. Ewaluacja - rozmowa na temat wartości wyniesionych z zajęć.

Autor: Anna Mostowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi