Przedszkole Kraina Czarów (Warszawa)

Przedszkole Kraina Czarów
zobacz więcej (7)
Adres:
Literacka 19/4, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa
  • kółko kulinarne
  • matematyka

Opis obiektu

KRAINA CZARÓW to kolorowy świat, który stworzyliśmy, by wspierać rozwój  Twojego Dziecka w harmonijnym i łagodnym środowisku, gdzie każdy Maluch jest dla nas najważniejszy.   NASZYM CELEM JEST:    Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery przedszkola - drugiego domu, gdzie najwyższą wartością jest Dziecko i jego rozwój.       Dbanie o wzajemny szacunek, tolerancję oraz poszanowanie indywidualnych uczuć każdego Dziecka, sprzyjające powstaniu dobrych nawyków i poczuciu własnej wartości.       Doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie indywidualnych talentów każdego Przedszkolaka.       Wszechstronny rozwój Dziecka oparty o bogaty program zajęć, skonstruowany tak, by poprzez zabawę kształtować najważniejsze kompetencje niezbędne do płynnego wejścia Dziecka w życie szkolne.       Ukazywanie Dzieciom zdrowego stylu życia poprzez krzewienie zamiłowania do sportu oraz częste spacery.       Aktywna współpraca z Rodzicami naszych Podopiecznych w ramach warsztatów,...

Galeria

Program nauczania

Poza podstawą programową w przedszkolu Kraina Czarów realizujemy również autorski program nauki języka angielskiego "Dwujęzyczny Świat Dzieci".

 

Program naszego przedszkola wykorzystuje metodę immersji i zakłada zanurzanie dzieci w języku angielskim przez połowę czasu jaki spędzają w przedszkolu w sposób zbliżony do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty. Aby zapewnić ciągły proces „zanurzania” każdą grupą opiekuje się dwóch wychowawców: polsko i anglojęzyczny.

 

Wiek przedszkolny to fascynujący okres kiedy obserwujemy największy przyrost liczby komórek nerwowych oraz połączeń międzyneuronalnych. Od tego jakiej stymulacji poddamy mózgi naszych najmłodszych zależy jak wykorzystany zostanie ten krótki czas. To właśnie w tym momencie dzieci mogą nauczyć się jednego lub więcej języków obcych w stopniu zbliżonym do posługiwania się językiem ojczystym. Jest to proces daleki od tradycyjnej metody zapamiętywania słówek i reguł gramatycznych ponieważ nie zakończył się jeszcze proces kształtowania się systemu języka polskiego a dzieci do około 10 roku życia nie mają świadomości istnienia reguł gramatycznych.

 

Głównym celem programu Dwujęzyczny świat dzieci jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

 

Niezwykle ważne w środowisku przedszkolnym jest zachowanie odpowiednich proporcji między swobodną zabawą, w którą nie ingeruje wychowawca a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania i odkrywania. Równie istotne jest pozostawienie dziecku możliwości spontanicznego wyrażania własnych emocji i doświadczeń.

 

 

Kolorowanki