Przedszkole nr 75 (Warszawa)

Przedszkole nr 75
zobacz więcej (7)
Adres:
Rozłogi  4A, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Przedszkole nr 75 w Warszawie zlokalizowane jest w wolnostojącym, parterowym budynku. Jest to placówka, w której wykorzystujemy nowatorskie metody do pracy z dziećmi, dbając o ich harmonijny rozwój.   Warunki lokalowe   W prawym skrzydle znajdują się szatnie, dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci 3/4 letnich, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, gabinet kierownika gospodarczego. W lewym skrzydle znajdują się szatnie, trzy sale zabaw z łazienkami dla dzieci 4 i 6-letnich, gabinet dyrektora, pokój metodyczny z biblioteką.   Sale zabaw wyposażone są w estetyczne kąciki do zabaw tematycznych, w liczne kolorowe, funkcjonalne i bezpieczne zabawki i pomoce dydaktyczne. W grupie IV, do pracy z dziećmi wykorzystywany jest komputer i tablica multimedialna.   Gabinet metodyczny jest bogato wyposażony w środki audiowizualne, flanelogramy o różnej o różnej tematyce, kukiełki, marionetki oraz liczne plansze, tablice graficzne, pomoce i gry dydaktyczne. W przedszkolnej bibliotece...

Galeria

Program nauczania

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

 

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

 

Najczęstsze stosowane metody to:

 

METODY CZYNNE:

 

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowana własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku

 

METODY OGLĄDOWE:

 

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki- dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne

 

METODY SŁOWNE:

 

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa

 

METODY AKTYWIZUJĄCE:

 

 • burza mózgów,
 • metoda projektów,
 • gry dydaktyczne

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 

 • podstawę wychowania przedszkolnego,
 • cele wychowania i nauczania zawarte w planie rocznym oraz w programie wychowawczym przedszkola, w tygodniowych planach edukacyjnych,
 • działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta i uroczystości, tradycje przedszkola,
 • ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 uwzględniając potrzeby rodziców wychowanków oraz arkusz organizacyjny placówki.

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 • J. angielski
 • Gimnastyka
 • Rytmika

Kolorowanki