Wędrówki kropli wody - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Wędrówki kropli wody - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich
3.0
3 oceny
Oceń
{

Temat tygodnia: Jesienne nastroje.

Temat zajęć: Wędrówki kropli wody.

Cele ogólne:
- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, zachęcanie do zabaw badawczych;
- rozwijanie koncentracji uwagi, usprawnianie procesów myślowych;
- rozwijanie inwencji twórczej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wyjaśnia (ogólnie) na czym polega krążenie wody w przyrodzie;
- wie na czym polega parowanie i skraplanie wody;
- uważnie słucha opowiadania, udziela odpowiedzi na zadane pytania;
- wykonuje zaproponowane działania;
- doskonali orientację przestrzenną;
- ilustruje ruchem muzykę;
- usprawnia aparat artykulacyjny poprzez dmuchanie;
- rozwiązuje zagadki słowne;
- dostosowuje aktywność grafomotoryczną do tempa i dynamiki utworu muzycznego;
- wykonuje kropelkowego ludka;
- stosuje się do zasad obowiązujących w grupie.

Metody pracy:
- słowne,
- praktyczne,
- oglądowe.

Formy organizacyjne zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki i pomoce dydaktyczne:
Opowiadanie H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla”, ilustracje do opowiadania, plakat przedstawiający zjawisko krążenia wody w przyrodzie, kałuże z gazety, papierowe krople deszczu, sylweta słońca, zagadki słowne, plakat przedstawiający różne rodzaje pogody, zegar pogody, folia malarska, kulki z filii aluminiowej, niebieska kredka, czysta kartka, płyta CD, pokolorowane w ranku krople wody, nożyczki, klej.

Przebieg zajęć:

 • Powitanie „ Iskierka przyjaźni”. Przypomnienie reguł obowiązujących w grupie i konsekwencji wynikających z ich łamania. ( 1.2)
 • Rozgrzewka umysłowa – dzielenie wyrazów na sylaby (chmura, burza, tęcza, deszcz, słońce, woda, śnieg, grad, wichura, mżawka, ulewa, kapuśniaczek itp.). ( 14.6)
 • Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej pt. „Jedna srebrna kropla”, z wykorzystaniem ilustracji. ( 14.5)
 • Rozmowa na temat opowiadania: ( 3.3)

- Kim chciała być kropla?

- Z kim o tym rozmawiała?
- W co się zamieniła?
- Co spowodowało, że kropla zamieniła się w obłok?
- W co zamieniła się na końcu?

 • Omówienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie na podstawie plakatu. ( 14.2)
 • Zabawa badawcza „ Jak powstają chmury i deszcz?”.
 • Zabawa rytmiczna „Kapuśniaczek i ulewa”. Na hasło - kapuśniaczek - dzieci leciutko stukają palcami w gazetę; na hasło - ulewa - zdecydowanie mocniej, gdy świeci słońce - unoszą ręce do góry. ( liczba powtórzeń 3-4 razy)
 • Zabawa „Wędrówki kropli wody”. Dzieci otrzymują sylwetę kropelki i układają ją wg poleceń: na, nad, pod, z lewej strony, z prawej strony kałuży. ( 13.4)
 • Zabawa ruchowa do muzyki „Tańczące kropelki”. Gdy muzyka gra - dzieci dowolnie tańczą z kropelkami zawieszonymi na nitkach. Gdy muzyka milknie - dzieci siadają skrzyżnie i dmuchają na krople. (liczba powtórzeń 3-4 razy) ( 8.2)
 • Różne stany pogody - zagadki słowne. ( 11.1)
 • Pokazanie „Zegara pogody” , umieszczenie go w umówionym miejscu sali, codzienne zaznaczanie pogody poprzez przesuwanie strzałki na odpowiedni obrazek.
 • Zabawa „Rysujemy pogodę” do muzyki (wiatr - linie owalne, deszcz - krótkie pionowe kreseczki). (8.2)
 • Zabawy z kroplami wody (folia malarska, krople deszczu z folii aluminiowej). „Taniec kropelek po kałuży” - falowanie wody, potrząsanie, unoszenie i opuszczanie w taki sposób, aby ani jedna kropla nie spadła z kałuży.
 • Praca plastyczna „Kropelkowy ludek”. Wycinanie pokolorowanych wcześniej kropel, formowanie kropelkowego ludzika, wystawa prac. (7.2)

 

Autor:  Bożena Łania

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi