Przedszkole Tam Tam i Tu (Kraków)

Przedszkole Tam Tam i Tu
zobacz więcej (7)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Juliusza Lea 179, Kraków
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Tam Tam i Tu realizuje autorską ofertę programową, zbudowaną na podstawię programowej Ministerstwa Edukacji. Poprzez różnorodne zajęcia, u dzieci budzimy chęć poznawania świata. Indywidualne podejście do dziecka tworzy warunki do poznania piękna i wartości prawdziwych przyjaźni. Ponadto rozbudowana oferta zajęć dydaktycznych oraz slajdowiska dla dzieci i rodziców otwierają na inne kultury i drugiego człowieka.   Posiadamy bogate zaplecze (m.in. własny ogród) oraz liczne pomoce dydaktyczne m.in. zabawki Montessori.   Nasza wykwalifikowana kadra zadba o Twoją pociechę. Dzieki kreatywnym metodom tj. ćwiczeniom i zabawom teatralnym oraz elementom terapii pedagogicznej i bajkoterapii pomagamy dzieciom nieśmiałym i wycofanym. Chcemy ułatwić każdemu dziecku mocny start na dalszej ścieżce edukacyjnej.   Nasze przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Galeria

Program nauczania

W tym momencie znajdą się takie oto zajęcia:

 

RYTMIKA – zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

 

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

 

PRZEDSZKOLE I PIŁKA - PRZEDSZKOLIADA – zajęcia sportowe podczas których dzieci będą miały szansę rozwinąć się fizycznie oraz poznają swoje mocne strony.

 

Program zajęć „Przedszkole i Piłka” realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

 

„Easy English” – w naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby już od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wprowadzanie słownictwa. Najlepszą metodą nauki dzieci w tym wieku jest zabawa, dlatego też nasze spotkania wypełnione są wspólnym śpiewem, tańcem, grami dydaktycznymi i quizami. Częste utrwalanie poznanego słownictwa i wspólne zabawy pomogą nam osłuchać się z brzmieniem języka angielskiego, nauczyć się prostych zwrotów, reagować na polecenia, a także wypowiadać chóralnie poznane dotąd słowa.

 

Podczas spotkań pracujemy głównie w oparciu o materiały Super Simply Learning, Super Simply Songs oraz Cheeky Monkey.

 

KÓŁKO TEATRALNO PLASTYCZNE – zajęcia plastyczne połączone z technikami dla dzieci. Maluchy oprócz ciekawych technik malarskich nauczą się m.in. jak zrobić tulipana z papieru, sowę z torebek śniadaniowych czy też bombki z włóczki. Zabawy teatralne oraz plastyczne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Dla dziecka jego własna twórczość plastyczna jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na świat. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania, a właśnie przedszkolne zajęcia teatralne oraz plastyczne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

 

„JA I MÓJ ŚWIAT” ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – Pani familiolog realizuje swój własny program i działa w oparciu o przygotowany plan pracy. Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw które mają za zadanie:

- wspieranie mocnych stron dziecka

- objęcie opieką dzieci mających trudności w adaptacji do życia przedszkolnego (zajęcia z dzieckiem przejawiającym lęk separacyjny)

- objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

- objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami (zaburzenia emocjonalne, zachowania opozycyjno- buntowniczne, nadpobudliwość psychoruchowa i inna)

- wspieranie rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi

- wspieranie dzieci ze szczególnymi zdolnościami 

- działania profilaktyczne: profilaktyka zachowań agresywnych

- wspieranie nauczycieli, rodziców w działąniach wychowawczych

- zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez np. gry i zabawy

- współpraca z rodzicami i nauczycielami 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

 

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)

- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – Zajęcia prowadzone są cykliczne w dwóch grupach wiekowych i dotyczą np. rozumienia zachowań, emocji, lęków i potrzeb dzieci, postaw rodzicielskich, komunikowania się rodzic-dziecko, budowania poczucia własnej wartości u dzieci, udzielanie wskazówek jak pracować z dzieckiem nad poprawą koncentracji, sprawnością manualną, jak zapobiegać trudnościom różnego rodzaju.

 

Zajęcia mają na celu:

- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej terapii

- udzielanie rodzicom postdiagnostycznych informacji o dziecku, udzielanie wskazówek odnośnie dalszej pracy z dzieckiem, kierowanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej instytucji

- doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej

- otoczenie opieką dzieci ze środowisk i rodzin niewydolnych wychowawczo, zapewniając rodzinie pomoc w zakresie wychowania i opieki

- udzielanie pomocy rodzinom dzieci z dysfunkcjami w rozwoju psychomotorycznym i emocjonalno - społecznym

- udzielanie pomocy rodzicom, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi, bądź własnych problemów emocjonalnych, rodzinnych. Rozmowy interwencyjne.

Kolorowanki