"Kraków moje miasto" scenariusz zajęć dla rodziców w grupie dzieci 5-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
"Kraków moje miasto" scenariusz zajęć dla rodziców w grupie dzieci 5-letnich
4.7
3 oceny
Oceń
{

Kraków moje miasto.

Cele ogólne:
- rozpoznawane stroju krakowskiego i nazywanie jego elementów
- poznanie zabaw ludowych charakterystycznych dla naszego regionu
- dobieranie akcesoriów charakterystycznych dla naszego miasta
- konstruowanie przestrzennych form z kolorowej bibuły (kwiaty)
- nabywanie umiejętności wypowiadania własnych myśli w sytuacjach problemowych
- rozwiązywanie prostych zagadek

Środki dydaktyczne: kukły, elementy stroju krakowskiego,, napisy globalne, płyta z nagranym hejnałem z Wieży Mariackiej, ukryty obrazek – Wawel, puzzle „Krakowskie budowle”, opowiadanie „Smutny król”, skakanki, kółka od serso, konie na patyku, karty pracy „Dorysuj koronę”,  obrazki „Krakowskie targi”, płyta z zabawami krakowskimi i napisy do losowania, bibuła nożyczki, patyczki, klej, ordery

Przebieg
1.Zabawa integracyjna Iskierka” przekazanie sobie uścisku dłoni po kole.

2. Zabawa „Ubieramy parę krakowską”- podział grupy na dwie drużyny, każda grupa ma za zadanie wybór spośród wielu ubrań tych ze stroju krakowskiego i ubrać przygotowane kukły chłopca i dziewczyny. Grupy dostają również napisy globalne, które muszą  umieścić na odpowiedniej części stroju pary krakowskiej.

3. Zagadka słuchowa „Co to za melodia”– dzieci wysłuchają hejnał z Wieży Mariackiej i opowiedzą krótko jego historie.

4. Układanie puzzli „Krakowskie budowle” – dzieci odszukają swoją wizytówkę i ułożą przypięty obrazek pocięty na części oraz podpiszą odpowiednim napisem (Barbakan, Brama Floriańska, Wawel, Kościół Mariacki)

5.Odkrywanka obrazkowa - Wawel – zamek królów polskich

Wysłuchanie opowiadania „ Smutny król”
W pewnym królestwie żył sobie król, który nigdy się nie uśmiechał. W pałacu królewskim ściany były szare i puste, a wokół panowała cisza i ciemność. Król smucił się bardzo, że jest tak smutno i nudno. Wielu śmiałków przybywało do pałacu, aby rozweselić króla, ale nikomu się nie udało.

Nauczyciel proponuje dzieciom zorganizowanie turnieju rycerskiego, aby rozweselić króla. Proponowane konkurencje w grupach: przeciąganie liny, rzuty do tarczy (celu), jazda na koniu.

6. Ćwiczenie graficzne „Dorysuj koronę” dzieci tworzą koronę łącząc ponumerowane kropki.

7. Zabawa dydaktyczna „ Krakowskie targi” – wybór spośród różnych obrazków, tych które związane są z Krakowem – wianki, gołębie, precle, szopka krakowska, Dzwon Zygmunta, dorożka itp.

8. Krakowskie zabawy ludowe – Osa, Panie Sit, Duc, Jawor – zaproszenie rodziców do zabawy – podział na 4 grupy i losowanie zabawy do wykonania wspólnie rodzice z dziećmi.

9. „Krakowskie kwiaciarki” – wykonanie z bibuły i  przestrzennych kwiatów do kącika krakowskiego poznanie sposobów wykonania kwiatów, pomoc rodziców w wykonaniu zadania.

10. Wręczanie wszystkim uczestnikom zajęć „Orderu krakowiaka lub krakowianki”.

Opracowała: Elżbieta Biela, Ewa Gorczyca

Twoje uwagi i pomysły

Tagi