Mój robot - scenariusz zajęć z edukacji technicznej dla dzieci 6-letnich

Mój robot - scenariusz zajęć z edukacji technicznej dla dzieci 6-letnich
5.0
2 oceny
Oceń

Temat:  „Robot” - rozmowa inspirowana wierszem A. Łakomiak, rozbudzanie zainteresowań technicznych dzieci poprzez zapoznanie z różnymi rodzajami robotów i ich przeznaczaniem.
„Poruszamy się jak roboty” - zabawa ruchowo-naśladowcza. „Mój robot” - prace konstrukcyjne, rozwijanie zadatków technicznych, omówienie efektów pracy, zabawy twórcze i wystawa prac.

Cel główny:

 • pobudzanie aktywności poznawczej,
 • rozwijanie zainteresowań kodowaniem, programowaniem i robotyką,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami robotów i ich zastosowaniem,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej,
 • doskonalenie zdolności manualnych

Cele operacyjne - dziecko:

 • z uwagą słucha opowiadania nauczyciela,
 • jest zainteresowane nowymi technologiami.
 • rozumie, co to znaczy zakodować/odkodować wiadomość,
 • wie, w jaki sposób roboty służą człowiekowi,
 • wykonuje improwizację ruchową do muzyki elektronicznej
 • próbuje naśladować mechaniczne ruchy robota,
 • chętnie podejmuje się działalności plastycznej, odczuwa radość z tworzenia,
 • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją, zadaje pytania w sytuacji braku pewności rozumienia,
 • samodzielnie majsterkuje przy użyciu prostych narzędzi i przyborów,
 • zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych,
 • organizuje swoje stanowisko/porządkuje po skończonej pracy
 • uczestniczy w zabawach parateatralnych

Formy:

•    praca z całą grupą
•    praca indywidualna

 

Metody:

•    słowne (opowiadanie, kierowane do dziecka pytania),
•    pokazowa (prezentacja multimedialna),
•    aktywizujące (inscenizacja, „burza mózgów”)
•    ekspresji ruchowej,
•    praktycznego działania (zadania do wykonania),Środki dydaktyczne: „wytłuszczono” w tekście

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:


1. Zebranie na dywanie - „wyciszanka” do zajęć:
Miłe przedszkolaki, ogłaszam zebranie,
gdy doliczę do dziesięciu,
wszyscy siedzą na dywanie.
1, 2, 3…

2. N rozdaje dzieciom wizytówki z QR kodem, które zostają odczytane przy pomocy czytnika QR kodów (aplikacja w smartfonie), a następnie każde dziecko przykleja sobie QR kod ze swoim imieniem do ubrania.

3. Opowiadanie N:
QR oznacza „szybką odpowiedź”, kod został wymyślony 25 lat temu w Japonii. Za pomocą kodu można ukryć nawet kilka tysięcy znaków, spotkacie się z takim kodem np. na biletach wstępu, znajdziecie je                     przy eksponatach w muzeum (link do strony www), albo podczas gier miejskich (instrukcje), w gazetkach reklamowych (kupon zniżkowy) itp.

4. N recytuje fragment wiersza Arkadiusza Łakomiaka, w jednej ręce trzyma „głosozmieniacz”, który  powoduje, że jego głos brzmi jak głos robota, w drugiej ręce trzyma zabawkę - mechaniczną rękę robota.
Przyszła do mnie dziś maszyna.
- Tutaj robot, jak się macie?
Zaraz czysto będzie w chacie!


Szybko chwycił ścierkę w rękę,
wyszorował w mig łazienkę.
Później wytarł kurze w domu
i nie skarżąc się nikomu,
umył okna, drzwi, futryny
i wycisnął sok z cytryny.

Robot ma stalowe nerwy,
sprząta cały dzień bez przerwy!
Nie narzeka, nie marudzi,
wciąż wyręcza w pracy ludzi.

5. N. wita się z każdym dzieckiem przy pomocy ręki robota.

6. Rozmowa kierowana:
- Co to jest robot?  (Dzieci podają swoje definicje robota).

7. Opowiadanie N:
Słowo robot pochodzi od słowa robota, czyli ciężka praca. Robot oznacza robotnika - maszynę zaprogramowaną w celu wykonania jakiejś pracy. Android to robot podobny do człowieka, a humanoid to istota mająca kształt człowieka. 80 lat temu został zaprezentowany światu Elektro  - robot podobny  do człowieka, który potrafił poruszać się, dmuchać balony, a nawet palić papierosy, towarzyszył mu pies Sparky , który potrafił biegać, szczekać, a nawet służyć.
N. pokazuje planszę przedstawiającą omówione roboty.

8. Rozmowa kierowana:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi