Ptaki zimą - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Ptaki zimą - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich
Oceń
{

„Ptaki zimą”.

CEL OGÓLNY:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się


CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

  • wypowiada się zainspirowane opowiadaniem;
  • argumentuje swoją wypowiedź


METODY:

  • czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń
  • słowne: rozmowa, opowiadanie


FORMY:

  • praca z grupą


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • tekst opowiadania, ilustracje gila, sikorki, wróbla, karma dla ptaków, nagranie magnetofonowe, kredki, ołówki, mazaki, papier o różnej teksturze


PRZEBIEG:

1. Podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad panujących w grupie.

2. Rozmowa z dziećmi inspirowana opowiadaniem „Spiżarnia ptaków”, ilustracjami ptaków, karmą zgromadzoną w kąciku i pytaniami nauczycielki;
 
3. „Dokarmiamy ptaki, bo…” – dokończenie zdania - rundka

4. „Jestem ptakiem” – analogia personalna przy muzyce

5. „Tworzymy”:
- rysowanie ołówkiem, kredkami, mazakami inspirowane rozmową;
- projektowanie karmników z tektury i papieru według pomysłów dzieci
Umieszczanie prac dzieci w kąciku „Dokarmiamy ptaki”

6. Ewaluacja – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było atrakcyjne, łatwe, trudne, itp.

Autor: Agata Więcek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi