„Tutaj mieszkam i żyję” - scenariusz pieszej wycieczki po najbliższej okolicy

„Tutaj mieszkam i żyję” - scenariusz pieszej wycieczki po najbliższej okolicy
5.0
1 ocena
Oceń

Grupa: 2,5/3-latki

 

Liczba opiekunów: 2

 

Cele ogólne:

 

 •  zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przedszkola, krajobrazem łąk i ogródków działkowych,
 •  rozbudzenie wrażliwości na piękno swojej okolicy,
 •  rozpoznawanie charakterystycznych zabudowań w otoczeniu przedszkola,
 •  budzenie poczucia identyfikowania się ze swoją miejscowością,
 •  wdrażanie do umiejętności celowej obserwacji,
 •  przestrzeganie zasad i reguł wcześniej ustalonych,
 •  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spaceru.


Cele szczegółowe:

 

 •  dziecko zna nazwę swojej miejscowości,
 •  zna krajobraz pól i ogródków,
 •  potrafi wymienić i nazwać charakterystyczne budynki w okolicy,
 •  chętnie i z radością uczestniczy w wycieczce,
 •  bezpiecznie porusza się podczas wycieczki, przestrzega zasad i norm wcześniej ustalonych,
 •  zna zasady właściwego zachowania podczas wycieczki.


Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

 

Metody pracy: pokaz, pogadanka, samodzielnych doświadczeń

 

Środki dydaktyczne: płyta, zdjęcia z charakterystycznym krajobrazem Godowa, kartki, farby, chusteczki nawilżane do wycierania paluszków.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie przy piosence:

 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty; raz, dwa, trzy.

 

2. Odkrywanie i omawianie kolejno obrazków przedstawiających charakterystyczne budynki i miejsca Godowa (np. Urząd Gminy, kościół, boisko).

 

3. Zabawa ruchowa „Spacer po Godowie” – na dywanie obrazki rozpoznanych miejsc, dzieci spacerują po dywanie do dźwięków muzyki. Kiedy muzyka milknie dzieci odnajdują określony obrazek.

 

4. Zapoznanie dzieci z celem wycieczki.

 

5. Przypomnienie zasad panujących podczas wyjścia z przedszkola, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się poboczem drogi oraz przechodzenia przez jezdnię, a także nieoddalania się od grupy.

 

6. Przygotowanie do wyjścia. Założenie ubrań, kamizelek odblaskowych, ustawienie się w pary (zwrócenie uwagi na kolejność ubierania).

 

7. Wyjście z przedszkola z dwoma opiekunami. Przejście poboczem ulicy, zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię (zatrzymanie się przy drodze, sprawdzenie czy nie nadjeżdża samochód, jeden z opiekunów zabezpiecza jezdnię na wypadek nadjechania samochodu, dzieci z podniesioną jedną ręką przechodzą parami za nauczycielem na drugą stronę).

 

8. W czasie spaceru dzieci wypatrują charakterystycznych budynków i miejsc poznanych wcześniej, odwiedzanych z rodzicami, odczuwają radość z możliwości spaceru w miejscu, które zna i kojarzy z pobytu z rodziną.

 

9. Nauczyciel przystaje w bezpiecznym miejscu i omawia z dziećmi krajobraz lub charakterystyczny budynek – drugi opiekun zabezpiecza tył grupy, dzieci stosują się do wcześniej ustalonych zasad bezpieczeństwa i zachowania podczas wyjścia poza teren przedszkola.

 

10. Powrót do przedszkola z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy w miejscu dozwolonym. Przejście poboczem, w parach z nauczycielem na początku i na końcu grupy.

 

11. Rozbieranie kamizelek i ubrań w szatni ze zwróceniem uwagi na kolejność rozbierania oraz w miarę możliwości na samodzielne rozebranie i odwieszenie ubrań na wyznaczone miejsce.

 

12. Omówienie spotkanych zabudowań, łąk i ogródków. Wykonanie pracy plastycznej „Tutaj mieszkam i żyję” za pomocą palców moczonych w farbie.

 

13. Wystawa prac w sali przedszkolnej.

 

 

Autor: Anna Weideman-Pająk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi