Akademia Rozwoju Otwarte Okno (Tychy)

Akademia Rozwoju Otwarte Okno
Oceniono na:
4/5
zobacz więcej (6)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Paprocańska 84, Tychy
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język niemiecki
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • warsztaty dla rodziców
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Akademia Rozwoju "Otwarte Okno" w Tychach - to Przedszkole "Otwarte Okno"  i Szkoła Podstawowa "Otwarte Okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. To wysokospecjalistyczna placówka dla wszystkich dzieci!!! NASZE ATUTY: Pracujemy przez cały rok, od 6.30-17.00 Doskonałe usytuowanie na terenie miasta Własny parking Budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – Winda! Bezpośrednie sąsiedztwo Parku św. Franciszka z Asyżu! Przytulne sale odpowiednio wyposażone! Sypialnia Nowoczesna sala gimnastyczna Własna pracownia ceramiczna Plac zabaw i ogród zmysłów Małe grupy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci! Ciekawa oferta zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych Wykwalifikowana, doskonaląca się kadra pedagogiczna! Rodzinna atmosfera! Posiłki przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetyka Opieka logopedy, psychologa i pedagoga...

Galeria

Program nauczania

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne:

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • język angielski i język niemiecki;
 • przesiewowe badanie logopedyczne;
 • przegląd stomatologiczny - 2 razy w roku;
 • badanie słuchu - 1 raz w roku;
 • stała opieka psychologiczna;
 • nauka samoobsługi i samodzielności;
 • spacery, wyjścia i wycieczki edukacyjne;
 • udział w przedstawieniach teatralnych;
 • spotkania z ciekawymi ludżmi;
 • gimnastykę ogólnorozwojową;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • rytmikę z umuzykalnieniem;
 • muzykoterapię, logorytmikę;
 • zajęcia plastyczne /terapia przez sztuki plastyczne;
 • surdoterapię, tyfloterapię;
 • terapię z oligofrenopedagogiem, terapię pedagogiczną;
 • terapię logopedyczną/neurologopedyczną;
 • diagnozę i terapię psychologiczną / konsultacje psychologiczne;
 • terapię metodą Biofeedback;
 • terapię metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
 • terapię SI (Integracja Sensoryczna), rehabilitację ruchową;
 • terapię Metodą Warnkego;
 • stymulację polisensoryczną;
 • dogoterapię;
 • zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne  i Kinezjologii Edukacyjnej;
 • zajęcia metodą Froebla;
 • zajęcia komputerowe;
 • zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku i arteterapii;
 • zajęcia z logorytmiki;
 • zajęcia z ceramiki;
 • Aikido;

Kolorowanki