W sklepie „Żabka” - scenariusz zajęcia w grupie 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
W sklepie „Żabka” - scenariusz zajęcia w grupie 6-latków
Oceń
{

Cel hospitacji: Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w dalszym i bliższym otoczeniu - organizacja wycieczki.

Obszary z podstawy programowej:

 

IV. 12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.17 rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
IV.20 wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

Cel ogólny:

 

 • Zapoznanie dzieci z pracą sprzedawcy.
 • Zapoznanie z funkcjonowaniem sklepu.

 

 

Cele operacyjne:

 

 • Nazywa przedmioty potrzebne do pracy sprzedawcy.
 • Opowiada własnymi słowami, na czym polega praca sprzedawcy.
 • Klasyfikuje artykuły wg. ich przeznaczenia.
 • Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się ulicami podczas wyjścia z przedszkola.


Metody pracy:

 

 • słowna - opowiadanie, objaśnienia
 • percepcyjna - pokaz

 

Formy

 

 • z całą grupą

 

Środki dydaktyczne:

 

 • plastikowe artykuły,
 • pieniądze o różnych nominałach,
 • torby na zakupy,
 • kamizelki odblaskowe.

 

Przebieg

 

1. Kilka dni wcześniej nauczyciel umawia się z właścicielem sklepu na wizytę. Prosi, aby sprzedawca opowiedział dzieciom o swojej pracy, powiedział jak działa kasa fiskalna, itp.

 

2. Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa poruszania się podczas wyjścia poza teren przedszkola, rozmowa na temat właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

 

3. Przedstawienie celu wycieczki.

 

4. Zejście do szatni. Założenie kamizelek odblaskowych.

 

5.  Wizyta w sklepie - opowiadanie sprzedawcy o jego pracy i funkcjonowaniu sklepu. Zwrócenie przez dzieci uwagi na: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, funkcjonowanie kasy fiskalnej,  sposób komunikowania się klienta ze sprzedawcą/kasjerem - używanie zwrotów grzecznościowych, produkty, które możemy kupić w tym sklepie, rozmieszczenie produktów w sklepie.

 

6. Powrót do przedszkola.

 

7. Po powrocie do przedszkola wspólne podsumowanie wizyty w sklepie.

 

8.  Zabaw tematyczna „Na zakupach”.

 

Opracowanie: Justyna Dyguda

Twoje uwagi i pomysły

Tagi