4 pory roku oczami dziecka

4 pory roku oczami dziecka

4 PORY ROKU OCZAMI DZIECKA

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W TUŁOWICACH

Rok szkolny 2021/2022


WSTĘP


Projekt edukacyjny „4 pory roku oczami dziecka” jest autorskim projektem przygotowanym pod konkretną grupę i uwzględniającym możliwości psychomotoryczne dzieci, a także specyfikę czasu – liczne nieobecności przedszkolaków spowodowane chorobami lub kwarantanną. Celem projektu jest przede wszystkim uatrakcyjnienie zajęć, poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającej nas przyrodzie i porach roku, budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, ale także konstruktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii i dzięki nim integracja grupy, pomimo licznych nieobecności. Dzieci w toku codziennej pracy tworzą prace plastyczne związane z porami roku, z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych i nagrywają krótkie filmy, z czasem są angażowane w tworzenie reportażu zgodnie ze swoimi możliwościami. Każda pora roku jest podsumowywana w formie prezentacji lub montażu filmu, prezentowana dzieciom pod koniec danej pory roku. W ten sposób dzieci utrwalają sobie charakterystyczne znaki dla danej pory roku, a ze względu na emocjonalny stosunek do nich ich wiedza będzie trwalsza niż standardowa prezentacja.
W czasie zajęć stwarzane są sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i aktywności twórczej dzieci oraz rozwijana jest wyobraźnia. Dzieci mają satysfakcję z własnej samodzielności i sprawstwa.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: rok szkolny 2021/2022

2. Osoby odpowiedzialne: mgr Aleksandra Kwaśniewicz-Gąska

3. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności twórczej u dzieci pozwalające na kreatywne działania również z użyciem nowoczesnych technologii

4. Cele ogólne projektu:
    • uatrakcyjnienie pracy z dziećmi
    • poszerzanie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, porach roku
    • budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę
    • konstruktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii
    • integracja grupy.

5. Cele szczegółowe: Dziecko:
    • chętnie uczestniczy w zabawach
    • współpracuje z innymi dziećmi
    • śpiewa piosenki i ilustruje ruchem jej treść
    • twórczo i z zaangażowaniem tworzy prace plastyczne
    • wesoło i swobodnie bawi się przy muzyce
    • zna różne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii
    • współtworzy filmy i prezentacje
    • integruje się z grupą, także jako dziecko nieobecne w przedszkolu poprzez możliwość wysłania swojego filmu/pracy (dla chętnych).

6. Etapy projektu:
Etap I – JESIEŃ:
- tworzenie prac plastycznych o tematyce jesiennej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
- utworzenie prezentacji w formie zdjęć pt. „Dzieci i Jesień”
- przedstawienie prezentacji w trakcie zajęć, jako podsumowanie danej pory roku

Etap II – ZIMA:
- nagranie zabaw dzieci w trakcie zimy, np. na śnieg, na spacerze, podczas aktywności sportowej, itp.
- umożliwienie zaangażowania dzieci nieobecnych w tworzenie filmu poprzez przesłanie swojego nagrania z użyciem nowoczesnych technologii
- poznanie sportów charakterystycznych dla zimy
- utworzenie zmontowanego filmu pt. „Dzieci i Zima”
- przedstawienie filmu w trakcie zajęć, jako podsumowanie danej pory roku

Etap III – WIOSNA:
- nagranie reportażu przez dzieci pt. „ Oznaki wiosny” – nagranie swobodnych wypowiedzi dzieci podczas spacerów i zabaw dotyczących oznak wiosny, angażowanie dzieci w pracę nad reportażem
- tworzenie ogródka wiosennego, zabawy w ogrodnika, obserwacje przyrodnicze wzrostu roślin; utrwalanie obserwacji w postaci zdjęć
- utworzenie zmontowanego filmu pt. „Dzieci i Wiosna”
- przedstawienie filmu w trakcie zajęć, jako podsumowanie danej pory roku

Etap IV – LATO:
- tworzenie prac plastycznych o tematyce lata z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
- zabawy muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe
- utworzenie prezentacji w formie zdjęć pt. „Dzieci i Lato”
- przedstawienie prezentacji w trakcie zajęć, jako podsumowanie danej pory roku


Opracowała: Aleksandra Kwaśniewicz-Gąska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi