„Bajkowe łamigłówki” - scenariusz zajęć dla 4-latków

„Bajkowe łamigłówki” - scenariusz zajęć dla 4-latków
2.0
1 ocena
Oceń

Cel główny:

 

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • uważnie słucha;
 • odtwarza ruchem treść opowieści;
 • grupuje, przelicza elementy zbioru, porównuje ich liczebność;
 • eksperymentuje ruchem, porusza się przy muzyce;
 • reaguje na sygnały;
 •  przetwarza obraz graficzny na ruchowy;
 • wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy parateatralnej.

Osiągnięcia dzieci z poszczególnych obszarów zawartych w podstawie programowej wychowanie przedszkolnego:

 

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • przyjmuje i tworzy zasady w grupie;
 • obdarza uwagą inne dzieci oraz osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji teatralnych;
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • odpowiada na pytania;
 • uważnie słucha;
 • eksperymentuje ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną, porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały;
 • przetwarza obraz graficzny na ruchowy, określa kierunki na kartce papieru;
 • nazywa symbole, wyjaśnia ich znaczenie;
 • wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy;
 • układa przedmioty w grupy;
 • przelicza elementy zbiorów, posługiwanie się liczebnikami głównymi.

 

Metody:

 

 •  słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia;
 •  czynne: samodzielnych doświadczeń; zadań stawianych dziecku, kierowania własną działalnością dziecka, ćwiczeń;
 •  percepcyjne: obserwacja,pokaz;
 •  metoda gimnastyki twórczej R. Labana;
 •  metoda E. Gruszczyk -Kolczyńskiej.

Formy:

 

 • indywidualna;
  grupowa;
  zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:
„Czarodziejskie wrota” obrazek z zadaniami, treść opowieści, woreczki,obręcze, fasola, makaron, plakietki z symbolami, plansze z łamigłówkami, stroje i rekwizyty bajkowe, płyta CD

 

 

Przebieg zajęć:

 

Na tablicy umieszczone są „Czarodziejskie wrota” z zawieszonymi na nich kłódkami. Na każdej z kłódek umieszczona jest koperta z zadaniem. Po rozwiązaniu przez dzieci zadania nauczyciel zdejmuje kłódkę. Celem jest zdjęcie wszystkich kłódek i odkrycie jaka niespodzianka kryje się po otworzeniu wrót. Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu poprzez opowieść własną o mamie i Stasiu.

 

1. „Zmienione tytuły” - zabawa dydaktyczna:
Nauczyciel odczytuje dzieciom zmienione tytuły bajek. Zadaniem dzieci jest podanie poprawnych nazw.

 

 • Cudowny Kapturek
 • Staś i Małgosia
 • Kot w klapkach
 • O rybaku i zielonej rybce
 • Królewna Śnieżka i 20 krasnoludków

 

2. „Czerwony Kapturek” - opowieść ruchowa:
Nauczyciel czyta dzieciom opowieść o spacerze Czerwonego Kapturka przez las. Zadaniem dzieci jest zilustrowanie czytanego tekstu ruchem.

 

3. „Kopciuszek” - zabawa matematyczna:
Dzieci otrzymują w miseczkach makaron i fasolę. Zadaniem jest posegregowanie produktów, przeliczenie ich i określenie, których jest mniej, a których więcej.

 

4. „ Taniec bajkowych postaci” - zabawa ruchowa przy muzyce:
Dzieci mają przyklejone na bluzkach symbole z bajek. Określają z której bajki pochodzą. Na hasło nauczyciela tańczą dzieci z wybranej grupy.

 

5. „Tajemnicza droga” - zabawa dydaktyczna:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi