mgr Marta Sobczyk / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

 

mgr Marta Sobczyk

1. Dane osobowe:

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Sobczyk
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Gminne „Niezapominajka”, ul. Gdańska 13, 89 - 410 Więcbork
Zajmowane stanowisko: nauczyciel stażysta


Kwalifikacje:

 

1. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, studia magisterskie, kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
2. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, studia licencjackie, kierunek Pedagogika, specjalność Psychopedagogika

 

2. Staż:

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Opiekun stażu: mgr ………………………
Długość stażu: 9 miesięcy

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018 r.
Przerwy w okresie odbywania stażu: ……………
Data złożenia sprawozdania: do 30.06.2018 r.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393) (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami z 1 marca 2013 r.

 

3. Cele stażu:

 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie
5. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
6. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

 

Dalsza część planu do pobrania poniżej.

Filmy

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi