Oznaki wiosny

Oznaki wiosny
5.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie dzieci 4-letnich

Krąg tematyczny:


Kolory wiosny


Temat dnia: 


Oznaki wiosny


Cel główny: 


Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska


Cele szczegółowe:


– potrafi wymienić i wskazać na obrazkach pierwsze oznaki wiosny,
– przelicza elementy na rysunku,
– rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków,
– rozpoznaje i naśladuje odgłosy ptaków,
– zna czynności podejmowane przez ptaki wczesną wiosną, ich ciekawe zwyczaje związane z wiciem gniazd,
– zna wybrane ludowe przesądy związane z ptakami,
– wykazuje się spostrzegawczością i refleksem podczas zabawy ruchowej,
– komponuje przestrzenny pejzaż, korzystając z różnych materiałów i technik plastycznych.


Metody :


słowne, pogadanka, oglądowe, działań praktycznych


Formy pracy :


zbiorowa, indywidualna.


Pomoce dydaktyczne:


W. Broniewski „Pierwiosnek” [w:] „Kto wymyślił choinki? Antologia wierszy dla dzieci”, KAW, Warszawa 1988,s. 9–10, obrazki przedstawiające bociana, skowronka, bazie i pierwiosnka, „Karty pracy. Woda” s. 56, kredki,CD Piosenki i utwory do słuchania – Odgłosy ptaków nr 48, obrazki lub zdjęcia ptaków (żurawia, bociana, skowronka, jaskółki, dzięcioła, czajki) i ich gniazd,, CD Piosenki i utwory do słuchania – „Golliwogg’s cakewalk” C. Debussy’ego nr 33, szarfy, papierowe jajka (po trzy dla każdego dziecka i jedno dla nauczyciela), „Teczka małego artysty” – Wiosna, pudełko, farby, pędzel, sznurek lub żyłka, krepina i włóczka, kredki, flamastry, klej, nożyczki


Przebieg zajęć głównych:1. Przywitanie się i sprawdzenie obecności.

2. „Oznaki wiosny” – rozmowa zainspirowana wierszem W. Broniewskiego „Pierwiosnek”, poznanie niektórych zwiastunów wiosny, doskonalenie spostrzegawczości oraz umiejętności liczenia (karta pracy). Nauczyciel czyta wiersz:

Pierwiosnek
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
– Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał – któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: – Jak tu ładnie…

Władysław Broniewski

Po odczytaniu wiersza nauczyciel prosi o wymienienie pierwszych oznak wiosny (pierwiosnek, bocian, skowronek, bazie). Pokazuje cztery obrazki. Wymieniając oznakę wiosny, dzieci jednocześnie wskazują właściwy obrazek. Na zakończenie utrwalają wiedzę, odszukując na karcie pracy oznaki nadchodzącej wiosny na obrazku oraz wklejając brakujące elementy obrazka.

3. „Wiosenne odgłosy” – słuchanie i naśladowanie odgłosów ptaków połączone z oglądaniem zdjęć, wzbogacenie wiedzy na temat wiosennych zwyczajów ptaków oraz poznanie przesądów z nimi związanych. Dzieci słuchają ptasich głosów oraz oglądają zdjęcia ptaków (żurawia, bociana, skowronka, jaskółki, dzięcioła, czajki). Same próbują rozpoznać odgłos wydawany przez bociana. Po wysłuchaniu odgłosów dzieci naśladują usłyszane dźwięki. Następnie nauczyciel opowiada o wiosennych zwyczajach ptaków np. wiciu gniazd: Ptaki na wiosnę zakładają gniazda, składają jaja. Samica wysiaduje jaja, samiec opiekuje się nią i znosi pożywienie. Potem razem wychowują pisklęta.

Bociany to ciekawe ptaki, wracają do swoich gniazd założonych na dachach domów, kominach, słupach. Niektórzy wierzą, że gniazdo bocianie na dachu przynosi szczęście. Inni mówią, że bociany zakładają gniazda na dachach domów dobrych i uczciwych ludzi.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi