Scenariusz - Poznajemy mieszkańców Lodowej Krainy

Scenariusz - Poznajemy mieszkańców Lodowej Krainy
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5- letnich.

Cele ogólne :

   
• Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi i na Dalekiej Północy.


Cele szczegółowe : 

  
• dziecko poznaje wygląd i niektóre zwyczaje Eskimosów,    
• uważnie słucha opowiadania,   
• próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,   
• opisuje i nazywa zwierzęta żyjące na Grenlandii,   
• potrafi rozpoznać cyfry, nazywa kolory
• dostrzega piękno zimowej aury,   
• dziecko zna pojęcie-igloo, Eskimos   
• reaguje na sygnały dźwiękowe,   
• potrafi dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą głoskę   
• zgodnie współpracuje w grupie;


Formy:


indywidualna, zbiorowa.


Metody:


słowna, oglądowa, czynna


Środki dydaktyczne:


gorąca woda, kostki lodu, naczynia, opowiadanie „Odarpi syn
Egiggwy”, globus, ilustracje przedstawiające Grenlandię, Eskimosów i ich życia, ilustracje zwierząt, zagadki, obręcze, chusta animacyjna, tablica, koperty, płyta CD, magnetofon, kolorowy papier, klej.


Przebieg zajęcia:


1. „Zimne czy gorące?”- zajęcia badawcze. Nauczyciel przygotowuje kostki lodu i gorącą wodę w naczyniu. Pyta dzieci czy można ocenić bez dotyku co jest zimne, a co gorące (z gorącego unosi się para). Dzieci opowiadają jak należy się zachować podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami oraz wymieniają przedmioty, które mogą być zimne lub gorące.
2. „Jak wygląda lodowa kraina?” – odszukanie na globusie Polski oraz bieguna północnego i południowego. Omawianie warunków klimatycznych panujących na biegunach – niskie temperatury, śnieg i lód przez cały rok, mała liczba ludzi i zwierząt, brak roślinności na biegunie południowym i nieliczne na północnym. Grenlandia – największa wyspa ziemi.
3. „Odarpi syn Egiggwy”- czytanie opowiadania przez N. Rozmowa o warunkach i trybie życia Eskimosów ilustrowana obrazkami.
Dzieci odpowiadają na pytania:
•    Gdzie mieszka Odarpi?
•    Jak wyglądają ich domy?
•    Co jedzą i w jaki sposób Eskimosi zdobywają pożywienie(foki, ryby, ryż, łowienie ryb, polowania),
•    Co robią dzieci? Czego ich uczą?
•    W co się ubierają?
•    Jakie mają sposoby lokomocji (psie zaprzęgi, renifery),
Podanie kilku ciekawostek przez N.: Mieszkańcy bieguna to Inuici (tzn. ludzie),  a nazwę Eskimosi uważają za obraźliwą, ludzie o gorących sercach. „Pocałunek Eskimosów” – pocieranie nosem o inny.
4. „Kra lodowa. Uwaga! Niebezpieczeństwo!” – zabawa ruchowa. Dzieci maszerują po sali w rytm muzyki, kiedy umilknie starają się jak najszybciej stanąć na „krach lodowych”- obręczach. W czasie gdy słychać muzykę, zabiera się stopniowo obręcze.
5. „Zwierzęta polarne” – rozwiązywanie zagadek słownych. Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami zwierząt żyjącymi w tych krajach. Nauczyciel prezentuje dzieciom tablicę z kolorowymi, ponumerowanymi kartkami. Dzieci losują kopertę, odgadują zagadki i wskazują odpowiednią cyfrę odpowiadającą liczbie kropek. Po prawidłowym podaniu nazwy zwierzęcia następuje odsłonięcie obrazka. Wyodrębnianie pierwszej głoski w nazwach zwierząt, dzielenie na sylaby.
6. „Budowanie igloo” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Falowanie chustą –„wieje lekki wietrzyk, wieje silny wiatr, zamieć śnieżna”,  na dany sygnał dzieci chowają się pod chustę, tworząc igloo. Zabawę powtarzamy 3-4 razy.
7. „Pingwinki” - praca plastyczna metodą wydzierania. Wystawa prac.
8. Ewaluacja: Nauczyciel mówi do dzieci: „Wiemy, jakie mogą być miny: smutne, wesołe, złe, znudzone. Proszę, aby wasze miny pokazały mi, czy podobała wam się dzisiejsza zabawa". Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

Opracowała:

 

Magdalena Tutkaj
Twoje uwagi i pomysły

Tagi