Scenariusz zajęć dla 6-latków: Laponia - kraina Świętego Mikołaja

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dla 6-latków: Laponia - kraina Świętego Mikołaja
1.0
1 ocena
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • utrwalenie liter; M, m, K, k, T, t, D, d, O, o A, a;
 • nabywanie umiejętności współdziałania w sytuacji zadaniowej;
 • poszerzanie wiedzy na temat Finlandii oraz odszukiwania obiektów na mapie;
 • kształcenie procesów analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej.


Cele operacyjne:

Dziecko

 

 • potrafi wskazać Finlandię na mapie i globusie, a Laponię na mapie;
 • aktywnie uczestniczy w zabawie;
 • rozpoznaje litery M,m, K,k, T,t, D,d, O,o A,a;
 • układa rozsypywankę literową;
 • rozpoznaje i zakreśla sylaby podczas gry  w bingo;
 • potrafi realizować zadania kierując się instrukcją słowną.


Formy pracy:

 

 • z całą grupą,
 • w małych zespołach,
 • indywidualna.


Metody:

 

 • czynna,
 • słowna,
 • percepcyjna,


Środki wspomagające działanie:


Piosenka Merry Christmas Everyone, mapa, flaga, postać Mikołaja, rozsypywanka sylabowa dla każdego dziecka,  koperty.

 

Przebieg:

 

1. Powitanie i zaproszenie do wspólnej zabawy: zabawa integracyjna przy piosence Merry Christmas Everyone.

2. Czytanie bajki „Czy istnieje św. Mikołaj?”.

 

3. Ćwiczenia słuchowo - werbalne:

 

- przedstawienie dzieciom postaci Św. Mikołaja i kraju z którego pochodzi. Pokazanie na mapie Finlandii i krainy Laponii, opisanie jej mroźnego klimatu i krajobrazu, połączone z prezentacją ilustracji. Odszukanie Finlandii na mapie.
- przedstawienie flagi Finlandii przypięcie jej na mapie połączone z znalezieniem stolicy państwa,
- analiza i synteza wyrazów; Finlandia, Laponia, sanie renifer, Mikołaj.

4. Zadania od Mikołaja:

Nauczycielka przynosi worek od Mikołaja, w którym na kartkach papieru znajdują się polecenia:

 

a) zadanie z krainy liter: dzieci dopasowują  te same litery M, K, A, O  i zawieszają obrazki na tablicy. Powstaje sylweta św. Mikołaja.

b) zadanie z krainy czytania: dzieci odczytują proste wyrazy (sanie, renifer, Mikołaj, prezent) i przyporządkowują je do określonych ilustracji.

c) zadanie z krainy pisania: dzieci układają z lamety wybrane litery.

d) zadanie z krainy sylab: szablon postaci św. Mikołaja dla każdego dziecka podzielony jest na części, dzieci aby złożyć Mikołaj musza dopasować sylaby.

5. Gra w bingo sylabowe. Dzieci otrzymują karty do gry. Nauczycielka losuje sylaby  a dzieci zakreślają je na swoich kartach. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zakreśli wszystkie pola.

6. Sprzątanie stolików.

 

 

Autor: Małgorzata Necel

Twoje uwagi i pomysły

Tagi