Scenariusz dla dzieci z savoir-vivre

Scenariusz dla dzieci z savoir-vivre
Oceń

Temat zajęć : Przyjmujemy gości. Idziemy w gości.


Cel ogólny: Poszerzanie, wzbogacanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu savoir-vivre.

Cele operacyjne:


Dziecko:


- wie jak zachować się przy stole w roli gospodarza,
- kształtuje właściwe nawyki grzecznościowe,
- potrafi poprawnie i estetycznie nakryć stół,
- dzieli się umiejętnością dekorowania stołu np. składania serwetek,
- zna podstawowe zasady grzecznościowe podczas przyjęcia, etykiety przy stole,
- buduje poprawnie proste zdania,
- z uwagą ogląda prezentację multimedialną,
- odpowiada na pytania,
- aktywnie uczestniczy w zabawie,
- zgodnie pracuje w grupie,

Metody pracy: czynne, słowne.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: TV + INTERNET, puzzle (z napisem w gościach), stoły, serwetki, ilustracje dekoracji stołu, obrusy, serwetki, prezentacja, papierowa taśma, marakas,
Przebieg zajęć:

Część wstępna:
1. Z zasadami – powitalna zabawa ruchowa.
Przebieg: Teren zabawy dzielimy za pomocą papierowej taśmy na obszary. W każdym z obszarów obowiązuje inny ruch, np. skoki z nogi na nogę, skoki obunóż, obroty, przysiad z wyskokiem, itp. Dzieci dzielą się na obszary i gdy gra marakas wykonują ruch przydzielony w danym obszarze. Gdy marakas ustaje – witają się ze wszystkimi osobami w swojej drużynie i zmieniają obszar na inny.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
Układanie puzzli (3,4,5,6-cio elementowych w zależności od wieku) , rozwiązaniem jest hasło w gościach (dzieci układają N. odczytuje hasło).

Część główna :
3. Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich doświadczeniach związanych z zachowaniem się w gościach oraz z przyjmowaniem gości w domu:
- co to znaczy być w gościach?
- jakie są obowiązki gospodarza?
- jak należy zachować się podczas wizyty?
- na jakie uroczystości zaprasza się gości?


4. Przywitania i pożegnania.
N. wyjaśnia zasady dzieciom:
- Kobieta pierwsza podaje rękę,
-Mężczyźni jak się z kimś witają muszą wstać,
- To kobieta pierwsza powinna powiedzieć „cześć”,
- Młodszy zawsze starszemu mówi pierwszy „dzień dobry” i „do widzenia”.

5. Jeśli rozmawiamy…
N. wyjaśnia zasady dzieciom:
- Nie można krzyczeć.
- Nie wypada przerywać, gdy ktoś mówi.
- Nie powinno się nadmiernie gestykulować.
- Trzeba mówić głośno i wyraźnie.
- Nie podejmuje się tematów, które drugiej osoby nie interesują.

6. Ułożenie talerza i sztućców –  własna prezentacja.
Dzieci otrzymują rekwizyty. Każde dziecko próbuje nakryć do stołu. Po prezentacji praca dzieci w grupach. Dzieci ćwiczą nakrywać do stołu. Odgrywanie scenek w wykonaniu dzieci na temat powitania i pożegnania gości.

Część końcowa :


7. Podsumowanie - zwrócenie uwagi dzieciom na zasady właściwego zachowania w gościach:
- jak długo powinno się przebywać w gościach?
- o której, godzinie przychodzimy w gości?
- jak się ubieramy, gdy idziemy w gości? (specjalne okazje wymagają odpowiedniego, eleganckiego i uroczystego ubioru)

8. Na zakończenie obejrzyj krótki film edukacyjny:
pt. Zachowuję się kulturalnie
https://youtu.be/sWEm82_5HU0

Po obejrzeniu filmiku N. pyta dzieci :
Czy nabyte na dzisiejszych zajęciach umiejętności oraz wiadomości przydadzą Ci się w przyszłości?


Opracowała:
Dorota Sobańska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi