Zajęcia logopedyczne - Plan Działań Wspierających dla grupy dzieci 5-6 letnich

Zajęcia logopedyczne - Plan Działań Wspierających dla grupy dzieci 5-6 letnich

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

1. Adresaci

 • Dzieci w 5 i 6 letnie, u których zdiagnozowano seplenienie międzyzębowe.


2. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Niwelowanie  zdiagnozowanej  wady wymowy – seplenienie międzyzębowe.
 • Wywołanie  prawidłowego wzorca artykulacyjnego głosek- szumiących, syczących i ciszących.
 • Utrwalenia tego wzorca w ciągu mownym.
 • Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonej w toku ćwiczeń. 

 

3. Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Zajęcia logopedyczne grupowe 4 osoby
 • Zajęcia 2x w tygodniu po 0,5 h (wtorek, czwartek)
 • Cel zajęć – niwelowanie zdiagnozowanej wady wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

 
4. Metody pracy z uczniem.

 • Logopedyczne - oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne,

usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu
fonematycznego, autokontroli słuchowej;
- Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.
- Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
- Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze źle wypowiadanych,
- Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
- Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek
obrazkowych , opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne) pokaz i wyjaśnianie  ułożenia narządów artykulacyjnych, uczulanie miejsc artykulacji; mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych; wykorzystanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek; kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego dłoni,

 • Pedagogiczne

- metoda dobrego startu;
- ćwiczenia rytmizujące.

5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych.

 • Uczniowie realizują w całości podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • W terapii  przechodzić od tego co dla dziecka jest łatwiejsze do tego co trudniejsze, od tego co znane do nieznanego i należy uwzględnić indywidualne możliwości każdego dziecka do nauki.
 • Aby terapia przyniosła maksymalne efekty należy zastosować następującą kolejność ćwiczeń danej głoski: w izolacji, w sylabach, w wyrazach, między samogłoskami w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów, między spółgłoskami w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów, w zdaniach, w opowiadaniu
 • Rozpoczynanie od ćwiczeń łatwiejszych gdyż zbyt trudne mogą zniechęcić dziecko do dalszych ćwiczeń.
 • Pod kierunkiem rodziców dzieci powinny systematycznie w domu wykonywać ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności. Czas pracy powinien wynosić ok. 15-20 minut i mieć formę zabawy.
 • Powtarzania zdobytych umiejętności tak długo, aż doprowadzi się do nawyku.
 • Indywidualizacja- podchodzenie do każdego dziecka inaczej, nawet wtedy gdy ćwiczy ono w zespole. Każde dziecko jest inne nawet z tą samą wadą. U jednego widać szybkie postępy inne pracuje wolniej.
 • Dobieranie zestaw wyrazów znanych dziecku a także stosowanie obrazków – odpowiedników słów nieznanych..


6. Działania wspierające rodziców ucznia.

 • Udział rodziców w obradach zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów dotyczących przeglądu i oceny skuteczności świadczonej uczniowi pomocy,
 • Kontakt z nauczycielem wychowawcą, logopedą w celu dzielenia się spostrzeżeniami jakie dziecko napotyka trudności podczas zajęć edukacyjnych - dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń.
 • Udzielanie wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu.
 • Zachęcanie do wykonywania wskazanych ćwiczeń.


7. Zakres współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców ze specjalistami z PPP
 • Organizowanie (zgodnie z oczekiwaniami rodziców) warsztatów w celu poszerzenia wiadomości i umiejętności rodziców.


Opracowała: Ewa Kuźmińska

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi