Zarobki nauczycieli w 2021 r.

Zarobki nauczycieli w 2021 r.
Drukuj Skomentuj

 

 

Zarobki nauczycieli – ile wyniosą w 2021 roku? Jak liczyć wynagrodzenie nauczyciela, od czego zależy? Gdzie nauczyciele zarabiają najwięcej?

Jak zarabiają nauczyciele?

 

Nauczyciele twierdzą, że ich zarobki są zdecydowanie zbyt niskie. Podkreślają swoje wysokie kwalifikacje oraz znaczenie i odpowiedzialność pracy z dziećmi i młodzieżą. W kwietniu 2019 roku miał miejsce bezprecedensowy protest nauczycieli, w którego trakcie odmówili  świadczenia pracy. Na czele strajku stał prezes ZNP Sławomir Broniarz. Strajk spowodował podwyżki dla nauczycieli w 2019 i 2020 roku. Sprawa podwyżek nauczycieli w 2021 roku nie jest jeszcze przesądzona, ale najpewniej podwyżek nie będzie. Mimo to wynagrodzenia nauczycieli nadal uważane są za niskie.

 

Przyjrzyjmy się więc, jak przedstawiają się zarobki nauczycieli w 2021 roku.

 


Sprawdź również: Ocena pracy nauczyciela przedszkola

 

 


Wynagrodzenia nauczycieli składają się z kilku elementów:

 

 

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • dodatków (motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za warunki pracy).

 

 

W każdym roku w ustawie budżetowej określana jest tzw. kwota bazowa. Od 1 września 2020 r. kwota ta została powiększona i wynosi 3537,80 zł. W budżecie na 2021 rok nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. Sejm odrzucił poprawkę Senatu przeznaczającą pieniądze na ten cel. To pokazuje, że średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2021 r. liczy się w odniesieniu do kwoty z zeszłego roku.

 

Zarobki nauczycieli zależą m.in. od stopnia awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3537,80 zł (100% kwoty bazowej). Nauczyciel kontaktowy dostaje średnio 111% kwoty bazowej, nauczyciel mianowany 144% a dyplomowany 184%.  To pokazuje, że średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi obecnie 3 537,80 zł; nauczyciel mianowany - 4,432 a nauczyciel dyplomowany ok. 6 509,55 zł. Są to oczywiście kwoty brutto. Zarobki nauczycieli netto oraz bez niektórych dodatków będą znacznie niższe.

 

PPK w sektorze budżetowym 2021

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniesie zaś (brutto):

 

nauczyciel stażysta - 2949 zł;

nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;

nauczyciel mianowany - 3445 zł;

nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz liczby
zajęć obowiązkowych.

 


Zarobki nauczycieli dodatki

 

Nauczyciel może uzyskać: dodatek motywacyjny, funkcyjny (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy) oraz dodatek za warunki pracy. Wysokość dodatków zależy więc odpowiednio od okresu zatrudnienia, poziom świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, albo uciążliwych warunków pracy.

 

Zarobki nauczycieli w Warszawie są najwyższe w Polsce. Wynika to z wyższych niż w reszcie kraju dodatków przyznawanych przez samorząd.

 

Raport Education at Glance 2019 opublikowany przez OECD pokazuje, że polscy nauczyciele są na 6 miejscu od końca pod względem wysokości zarobków. Najwięcej zarabiają zaś nauczyciele w Luksemburgu oraz w Niemczech.

 


Sprawdź również: Porady nauczycieli dla rodziców w sprawie lekcji online

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!