Barwy w gorączce - scenariusz

Barwy w gorączce - scenariusz
5.0
2 oceny
Oceń

 

Scenariusz zajęcia plastycznego.

Grupa „Biedronki”- 6- latki

Data:  21.09.2020 r.

Prowadzący: Edyta Kilian

Temat tygodniowy: Lecą liście kolorowe.

Temat: Barwy w gorączce.

Obszary podstawy programowej:I.5, IV.1,2,5,15,18

Cel główny: Uwrażliwienie na barwy spotykane w przyrodzie, rozpoznawanie barw ciepłych i zimnych. Wywoływanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

·       Zna  i wymienia pory roku

·       Wymienia barwy zimne i ciepłe.

·        Dostrzega i rozróżnia bogatą kolorystykę jesieni.

·       Wie dlaczego liście zmieniają kolor na jesień.

·       Rozwija pomysłowość i wyobraźnię podczas wykonywania pracy plastycznej.

·       Porządkuje po sobie miejsce pracy

Metody: Pokaz, rozmowa, zadań stawianych dziecku

Formy pracy: Zbiorowa, praca w grupach, indywidualna

Środki dydaktyczne: Liście z różnych drzew (kasztanowiec, dąb, klon, jarzębina, akacja), Plansza przedstawiająca obrazy w barwach ciepłych i zimnych: Vincent van Gogh „ Drzewa oliwne z żółtym niebem i słońcem”, „Gaj oliwny” materiały plastyczne: farby, pędzle, papier, kubeczki z wodą , palety do mieszania barw, fartuchy,  kartoniki z buźkami, tamburyno

Przebieg zajęcia:

1.       Zabawa wprowadzająca z rymowanką:

Wiosna, lato, jesień , zima

Nic pór roku nie zatrzyma

Znam je ja, znasz je TY

Raz, dwa, trzy.

2.       Pogadanka na temat nadchodzącej pory roku.

·       Jak pora roku się kończy, a jaka się zaczyna?

·       Jaki mamy miesiąc?

·       Czy lubicie jesień i z czym wam się kojarzy?

·       Jak zmieni się otaczający nas świat?

3.       Rozwiązywanie zagadki:

Sosnowy lub dębowy, stary albo młody

Rosną w nim grzyby, rosną tez jagody.

·       Co to jest las?

·       Jakie drzewa można spotkać?

4.        Oglądanie liści kasztanowca, jarzębiny, dębu, sosny i ich owoców. Porównanie ich wyglądu.

5.       Przedstawienie dzieciom ciekawostki : Dlaczego liście zmieniają kolor i spadają z drzew

6.       Zabawa ruchowa „”Wiatr porusza gałązkami”

Dzieci stoją w rozkroku z podniesionymi rękami . Poruszają nimi zgodnie z tempem gry na       tamburynie. Naśladują odgłos , jaki wydają gałęzie poruszane wiatrem.

7.       N. pokazuje dzieciom plansze przedstawiającą dwa obrazy: jeden w barwach ciepłych oraz              w barwach zimnych.

·       Czym różnią się te obrazy?

·       Z czym kojarzą się ciepłe i zimne kolory?

 

Wspólnie z dziećmi ustala, że do barw ciepłych należą odcienie koloru żółtego, pomarańczowego i czerwonego, a do zimnych odcienie zielonego  niebieskiego i fioletu.

8.       Rozłożenie na dywanie wymieszanych kolorów (kół wyciętych z kolorowego papieru). Dzieci dzielą je na barwy zimne i ciepłe.

9.       Wyjaśnienie ćwiczenia plastycznego.

Zadaniem dzieci będzie namalowanie lasu z zastosowanie barw zimnych lub ciepłych.

N. dzieli dzieci na 4  grupy. Dwie grupy malują farbami las z przewagą barw ciepłych, a pozostałe dwie grupy wykorzystają barwy zimne.

10.   Sprzątanie stanowisk pracy. Mycie rąk.

11.   Ewaluacja. Po zakończonej pracy plastycznej losują kartoniki z buźkami: jeśli podobały się zajęcia z uśmiechniętą minką, jeśli nie – smutną.

12.   Wystawa powstałych prac.

 

Opracowała: Edyta Kilian

Twoje uwagi i pomysły

Tagi