Scenariusz zajęć: Wiosenne porządki wiewiórki - profilaktyka logopedyczna

Scenariusz zajęć: Wiosenne porządki wiewiórki - profilaktyka logopedyczna
3.5
4 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych (zwłaszcza ćwiczenia warg i języka, a także ćwiczenia oddechowe i głosowe),
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności narządów mowy,
 • rozwijanie i doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia rymów,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej,
 • wzbogacenie wiedzy o lesie i jego mieszkańcach,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych.

 

Cele szczegółowe:

 

 • aktywizowanie mowy i myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek, rozmowy na podany temat itd.,
 • doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, podział wyrazów na sylaby (analiza i synteza głoskowa, sylabowa),
 • wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z lasem i jego mieszkańcami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • łączenie kilku elementów w logiczną całość,
 • rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów, (przyczynę i skutek wg chronologii zdarzeń),
 • dokonalenie umiejętnosci współpracy w zespole.

 

Forma pracy: indywidualna, zbiorowa, w zespołach

 

Metoda pracy: słowna, oglądowa, czynna, aktywizująca

 

Pomoce dydaktyczne: treść zagadki o lesie, ilustracje zwierząt leśnych, lasu, ilustracje dotyczące bajki logopedycznej „Wiosenne porządki wiewiórki”, „leśne puzzle” (obrazki leśnych zwierząt), ilustracje przedstawiające: szyszki, grzyby, jagody, dęby, wiewiórkę, żołędzie, motyle, trawę, sowę, mrówki, lisy, mrowisko, kartki papieru, historyjka obrazkowa dla każdego dziecka, klej, pastele olejne, nagrody dla dzieci „wiewiórki”.

 

 

Przebieg zajęć:

 

I część:

1. Zagadka:


W nim rosną drzewa,
w nim ptaki śpiewają.
W nim małe i duże
zwierzęta mieszkają.
(las)

2. Rozmowa na temat lasu, jej mieszkańców, wyglądu i przeznaczenia. Nauczyciel  zwraca uwagę na to, aby dzieci odpowiadały całymi zdaniami. (załącznik ilustracja lasu).

3. Prezentacja wybranych zwierząt zamieszkujących las. Podział wyrazów na sylaby wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Dokonywanie podziału wyrazu na sylaby i głoski - analiza i synteza głoskowa. (załącznik ilustracje zwierząt).

II część:

1. Bajka logopedyczna

 

Gdy rano zabłysło słońce, wiewiórka rozejrzała się po swojej dziupli. (przesuwanie językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym).

Zauważyła duży bałagan i postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli („malowanie” podniebienia czubkiem języka, przy szeroko otwartych ustach).

Posprzątała w szafie i w szufladach. Zdjęła też firanki (liczenie czubkiem języka górnych zębów, przy szeroko otwartych ustach) i włożyła je do pralki (motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza wewnątrz jamy ustnej).

Wiewiórka zmiotła też kurz i pajęczyny ze ścian (przesuwanie czubkiem języka po wewnętrznej ścianie policzków) oraz dokładnie odkurzyła podłogę („malowanie” dna jamy ustnej czubkiem języka).

Rozwiesiła czyste firanki (ponownie liczenie czubkiem języka górnych zębów). Wiewiórka była bardzo zadowolona z wykonanej pracy, cmoknęła radośnie (cmokanie z zaokrąglonymi wargami) i szeroko uśmiechnęła się (rozciągnięcie ust w szerokim uśmiechu).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi