Model wychowanka pięciolatka

Model wychowanka pięciolatka

Model wychowanka pięciolatka.

Uczenie się:

 • Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe oraz ilościowe,
 • Zna cyfry,
 • Zna środowisko społeczne, przyrodnicze i techniczne,
 • Zna zasady zachowań prozdrowotnych,
 • Rozumie, dlaczego jest mu potrzebny ruch,
 • Zna zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się,
 • Zna symbole narodowe,
 • Zna swój adres i miejsce swojego zamieszkania,
 • Zna nazwę i dzieje związane z naszą miejscowością,
 • Zna zakłady pracy swoich rodziców,
 • Zna ciekawe zawody wykonywane dawniej i współcześnie,
 • Zna tradycje i historię własnego regionu,
 • Zna wybrane krajobrazy charakterystyczne dla naszego kraju,
 • Zna obrzędy ludowe,
 • Zna kroki tańców ludowych.


Myślenie:

 • Dostrzega dobro, prawdę piękno,
 • Potrafi przewidzieć skutki własnego działania zarówno dobrego jak i złego,
 • Utożsamia się z własnym krajem,
 • Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem,
 • Dostrzega uroki miejsca, w którym żyje,
 • Dostrzega zależność pomiędzy ukształtowaniem terenu, konieczność zajęciami ludności,
 • Wie, dlaczego należy odwiedzać miejsca pamięci narodowej,
 • Rozumie konieczność stosowania zabiegów higienicznych,
 • Rozumie potrzebę dbania o estetyczny wygląd,
 • Dostrzega zależność pomiędzy racjonalnym i właściwym odżywianiem, a zdrowiem człowieka,
 • Wie, dlaczego potrzebny jest mu ruch i pobyt na świeżym powietrzu,
 • Rozumie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie na dany temat i może je wypowiedzieć ze spokojem i przekonaniem, że będzie uszanowane i odebrane w sposób tolerancyjny.


Poszukiwanie

 • Rozpoznaje charakterystyczne cechy własnego regionu,
 • Obserwuje i porównuje krajobraz architektoniczny miasta i dzielnicy,
 • Dostrzega piękno i oryginalność sztuki ludowej /piosenki, tańce, stroje/,
 • Rozpoznaje stroje ludowe i łączy je z regionem Polski, z którego pochodzą,
 • Szuka w literaturze i dostępnych środkach masowego przekazu informacji o własnym regionie i kraju,
 • Potrafi rozpoznać właściwe działania i zachowania zarówno własne jak i innych jako pro zdrowotne
 • Poszukuje miejsc i różnorodnych warunków zarówno w domu jak i w przedszkolu do rozwijania własnej aktywności ruchowej,
 • Poszukuje i rozpoznaje przykłady właściwego i niewłaściwego odżywiania.
 • Poszukuje i rozpoznaje przyrodę ożywioną i nie ożywioną,
 • Doskonalenie się
 • Poszerza swoją wiedzę na temat własnego miasta, regionu i kraju,
 • Przyswoi nazwy ulic i głównych instytucji,
 • Posiada wiadomości dotyczące miejsca zamieszkania,
 • Umie korzystać z książek, atlasów, encyklopedii, czasopism,
 • Przyswoi zasady właściwego zachowania podczas spacerów i wycieczek,
 • Posiada znajomość zasad zdrowego trybu życia,
 • Rozumie, dlaczego nie należy używać ognia, gazu oraz żadnych urządzeń bez obecności dorosłych,
 • Przyswoi zasady ochrony przyrody.

 

Współpraca:

 • Uczestniczy w zajęciach i zabawach z rówieśnikami i rodziną,
 • Współpracuje z dorosłymi i innymi dziećmi w pracach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego,
 • Bierze udział w aktualnych wydarzeniach lokalnych
 • Wspólnie z dorosłymi, rodzeństwem i rówieśnikami włącza się do przygotowań świątecznych,
 • Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami,
 • Uczestniczy w między przedszkolnych konkursach.


Komunikowanie się:

 • Wie jak zachowywać się w miejscach publicznych,
 • Potrafi podzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Potrafi przyjąć krytykę innych w stosunku do własnej osoby,
 • Potrafi wyrazić swoje uczucia na temat zdrowia własnego i innych,
 • Wie, kto w otoczeniu troszczy się o jego zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Wie, do kogo może się zwrócić się o pomoc w przypadku, gdy coś mu grozi.

 

Działanie:

 • Jest chłonny przyjmować wiedzę i działać,
 • Podejmuje różnorodne działania w zakresie aktywności umysłowej, werbalnej i ruchowej,
 • Uczestniczy w zawodach i konkursach,
 • Porządkuje swoje miejsce pracy i zabawy,
 • Stosuje zasady higieny osobistej,
 • Potrafi samodzielnie ubierać się i rozbierać,
 • Kulturalnie zachowuje się przy stole,
 • Przygotowuje elementy dekoracyjne i upominki świąteczne,
 • Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osób potrzebujących pomocy ,
 • Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec świata przyrody i świata zwierząt.

Autor: Małgorzata Gajewska – Banach

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi