What’s the weather like? - scenariusz z języka angielskiego dla 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
What’s the weather like? - scenariusz z języka angielskiego dla 5 i 6 latków
3.8
6 ocen
Oceń
{

Temat: What’s the weather like? – Jaka jest pogoda?                                

Temat: What’s the weather like? – Jaka jest pogoda?                                


Środki dydaktyczne:

 

 • Karty przedstawiające rysunki, których nazwy dzieci poznały do tej pory.
 • Plansze przedstawiające różne typy pogody ( It’s cold / raining / windy / cloudy / stormy / snowing )
 • Płyta CD i magnetofon
 • Piłka, kręgiel, kolorowe kółka

 Metody:

 

 • Metoda Total Physical Response (TPR)
 • Metoda działalności praktycznej (czynna)
 • Pokazowa
 • Słuchowa
 • Zabawy statyczne i ruchowe

Techniki:

 

 • Nauka przez zabawę
 • Nauka przez działanie
 • Słuchanie płyty CD

Cele:

 

 • Rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie wybranych typów pogody
 • Kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy w/w słów.
 • Wyłonienie uczniów zdolnych
 • Nazywanie aktualnej pogody na zewnątrz
 • Reagowanie na polecenia.

 Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci.

· Wydanie polecenia zajęcia miejsca w kole.

· Sprawdzenie obecności.

· Recytacja wybranego wiersza.

· Prezentacja planszy z różnymi typami pogody.

2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć. Zabawa „Łańcuszek pytań i odpowiedzi”- dzieci zadają sobie po kolei pytania dotyczące imienia, samopoczucia, wieku, miejsca zamieszkania, itp.  Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania na znane dzieciom tematy - forma zbiorowa/indywidualna.

3. Wprowadzenie nowego materiału. Prezentacja planszy przedstawiającej trzy typy pogody „It’s cold / windy / raining” oraz wprowadzenie angielskich zwrotów i pytania „What’s the weather like?”. Dzieci powtarzają kilkakrotnie chórem, za wzorem nauczyciela - forma zbiorowa

· Dzieci podają sobie planszę i powtarzają słowo samodzielnie - forma indywidualna.

· Zabawa „What’s missing?” - n-l rozkłada na dywanie wszystkie poznane plansze; dzieci mają parę minut na dokładne zapamiętanie gdzie one leżą, potem zamykają oczy, a n-l chowa jeden obrazek. Dzieci muszą odgadnąć, jaki obrazek zniknął i powiedzieć to słowo w j. angielskim - forma zbiorowa.

· Dzieci śpiewają znaną piosenkę ( do wyboru przez n-la ) z improwizacją ruchową.

· Dzieci ponownie zajmują miejsca w kole. Przypomnienie nowo poznanych zwrotów. W podobny sposób następuje prezentacja pozostałych planszy: „It’s cloudy / stormy / snowing”.

 

· Dzieci próbują odpowiedzieć w języku angielskimna pytania "What's the weather like today? - Jaka jest dzisiaj pogoda?".

· Zabawa „Zaczarowana piłka” - dzieci siedzą w kole, jedno dziecko trzyma piłkę, a kiedy n-l włączy muzykę dzieci podają sobie piłkę z rąk do rąk. Kiedy muzyka zostanie zatrzymana dziecko, które trzyma piłkę odpowiada na pytanie n-la – f. zbiorowa/indywid.

· Zabawa „A shark” - jedna osoba stoi w kole i jest „rekinem”; pozostałe dzieci chodzą w kole śpiewając znaną piosenkę, kiedy osoba w kole powie „shark” wszyscy się zatrzymują, a osoba w środku z zamkniętymi oczami łapie jakąś „rybkę”, która jest pytana przez n-la lub dzieci. Jeśli odpowie dobrze, zostaje w środku, jeśli odpowiedź będzie błędna - wraca do koła. - forma zbiorowa

 

4. Kształtowanie nawyków oraz łączenie teorii z praktyka.  Zabawa „Wyspy”- n-l rozkłada na dywanie kolorowe kółka w ilości jedno mniej niż dzieci. W trakcie grania muzyki dzieci spacerują po sali a kiedy n-l zatrzyma piosenkę, każdy wskakuje do kółka a osoba, która nie ma kółeczka próbuję określić pogodę jaka jest za oknem lub odpowiada na pytanie n-l lub chętnych dzieci.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi