Projekt z zakresu edukacji patriotycznej dla oddziału przedszkolnego

Projekt z zakresu edukacji patriotycznej dla oddziału przedszkolnego

1. WSTĘP

 

Głównym założeniem projektu jest budzenie miłości do Ojczyzny, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Projekt „Nasze Polskie ABC” zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej.

2. CELE

Cel główny

 

Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe

 

- poznanie wybranych elementów historii państwa polskiego, jego symboli narodowych i hymnu,
- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji regionalnych i narodowych,
- dostrzeganie piękna regionu i kraju,
- poznawanie miejsc związanych z historią państwa,
- wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych, 
- poznanie ważnych tradycji zwyczajów i obrzędów ludowych wyróżniających naród polski,
- poznanie wybranych tańców ludowych,
- uwrażliwienie na piękno swojego i innych regionów Polski,
- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. MIEJSCE REALIZACJI: oddział przedszkolny gr 2 i gr 3.

4. TERMIN REALIZACJI: marzec 2018 r. - czerwiec 2018 r.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ: Agnieszka Wołyńska - Jelonek, Kamila Chyra.

6. ADRESACI: dzieci 3 i 4- letnie

7. FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

- kąciki patriotyczne,
- wycieczki,
- spotkania,
- konkursy,
- wystawy, 
- obrzędy,
- akademie patriotyczne.

8. Metody pracy:
- podające (przyswajanie)
- problemowe (odkrywanie)
- praktyczne (działanie)

 

9. Formy pracy:
- zajęcia planowane
- sytuacje okolicznościowe
- zajęcia artystyczne,
- legendy, przysłowia, opowiadania, wiersze,
- zabawy ruchowe.


Dalsza część publikacji do pobrania w załączniku.

 

Opracowanie:

 

Agnieszka Wołyńska - Jelonek
Kamila Chyra

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi